دانلود مقاله طراحی شبکه پایش باران با استفاده از مفهوم آنتروپی مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه

نویسنده مقاله:
علیرضا قهرمانی سالیانه ، محمدرضا شقاقیان
خلاصه مقاله:
حداکثراطلاعات از ایستگاههاي بارانسنجی براي موفقیت در طرحهاي آبی همواره براي مدیران منابع آب مدنظر بوده است. در این پژوهش با
استفاده از مفهوم آنتروپی، حداکثر انتقال اطلاعات از ایستگاههاي بارانسنجی در حوزه آبریز کرخه واقع دراستان لرستان تعیین شد.
با در دست داشتن اطلاعات مربوط به 10 ایستگاه متعلق به وزارت نیرو وبا توجه به اینکه دادههاي بارانسنجی بخودي خود غیر نرمال بودن ابتدا با
روش لگاریتمی داده ها را نرمال کرده وسپس وبا توجه به روابط آنتروپی تک متغیره وچند متغیره مفهوم انتروپی را براي حالات نرمال و غیر نرمال
بررسی کردیم.نتایج نشان دادند که کدامیک از ایستگاههاي بارانسنجی بیشترین انتقال اطلاعات و کدامیک کمترین انتقال اطلاعات را دارند
وهمچنین در حالات چند متغیره نیز کدام دسته ایستگاهها بهینه تر می باشتد
کلمات کلیدي : بارانسنج، انتروپی، داده هاي نرمال، روش لگاریتمی، انتروپی تک متغیره و چند متغیره

دانلود مقاله:

دانلود

Maghale_Karkheh.pdf [حجم: 642.41 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 128)
Tags

ارسال نظر

  • عکس خوانده نمی شود

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !