شناسنامه آبخیزداری استان همدان

  • ارسال شده در تاریخ : تاریخ : 17-03-1394, 10:44
  • توسط: نویسنده: همدان
  • نظرات : نظرات: 0
  • بازدید : بازدید: 1 982
  • موضوع: موضوع: خبر
حوزه های آبخیز استان همدان استان همدان با مساحت 1949400 هکتار در منطقه نیمه خشک و سرد و کوهستانی کشور واقع و عرصه های آبخیز استان باچهار حوزه اصلی از سر شاخه های چهار سد مهم کشور (الغدیر ، کرخه ، سفیدو گاوشان) می باشد. الف- حوزه قره چای با مساحت 1050000 هکتار شامل شهرستان های همدان ، بخشی از ملایر ، بهار ، کبودراهنگ ، رزن و 67/53% از مساحت استان را شامل شده و فرسایش ویژه آن 6 و رسوب ویژه آن 2 تن در هکتار در سال بعنوان وسیع ترین حوزه آبخیز اصلی استان که شبکه هیدروگرافی آن شامل آبراهه های شمالی رشته کوه الوند و جنوبی رشته کوههای آوج بهمراه رودخانه ورودی از استان مرکزی بنام رودخانه شراء می باشد که پس از گذار از ایستگاه هیدرولوژی عمرآباد در خروجی استان به سد ساوه منتهی می شود.طول رودخانه اصلی تا خروجی ایستگاه هیدرومتری عمرآباد 267 کیلومتر می باشد. ب- حوزه گاماسياب با مساحت 667500 هكتار شامل شهرستانهاي بخشي از ملاير، نهاوند، تويسركان، اسدآباد و 34.14 % از مساحت استان را شامل شده و فرسايش ويژه آن 10 و رسوب ويژه آن 7.4 تن در هكتار در سال بعنوان دومین حوزه وسیع استان دارای شبکه هیدروگرافی منشعب از دامنه های جنوبی رشته کوه الوند و شمالی رشته کوه گرین است. طول رودخانه اصلی آن تا ایستگاه هیدرومتری دو آب 167کیلومتر بوده که پس از خروج از استان وارد استان کرمانشاه شده و در نهایت به سد کرخه در استان خوزستان می ریزد. پرآب ترین رودخانه استان موسوم به رودخانه گاماسیاب در این حوزه واقع گردیده است ج- حوزه سفيد رود با مساحت 219000 هكتار بخشي از شهرستان كبودراهنگ بوده و 11.53 % از مساحت استان را شامل شده وفرسايش ويژه آن 8 و رسوب ويژه آن9/6 تن در هكتار درسال مي باشد.این حوزه در شمال ، شمال غربی و غرب استان واقع است و دو رودخانه اصلی آن شور و تلوار که به سدهای استور و تلوار منتهی می شوند (رودخانه شور وارد استان زنجان و رودخانه تلوار وارد استان کردستان می گردد) در محدوده این دو حوزه واقع در استان همدان هیچگونه ایستگاه هیدرومتری وجود ندارد. د- و بالاخره حوزه آبخیز گاوه رود (سد گاوشان) با مساحت 12908 هكتار بخشي از شهرستان اسدآباد بوده و 0.66% از مساحت استان را شامل مي گردد. این حوزه کوچکترین حوزه آبخیز استان و در غرب آن واقع بوده و پس از عبور از استان کرمانشاه و کردستان به سد گاوشان و در نهایت به سد دربندی خان عراق میریزد. طول آبراهه اصلی آن حدود 18 کیلومتر و از آخرین روستای استان بنام گدار پهن خارج میگردد. متوسط فرسایش و رسوب استان رسوب خروجي از سه حوزه اصلي بالغ بر 3.000.000 تن در سال و حجم آب خروجي از سه حوزه 954 ميليون متر مكعب و به تفكيك از حوزه قره چاي 369 ميليون متر مكعب، حوزه گاماسياب 504 ميليون متر مكعب ، حوزه سفيد رود 71 ميليون متر مكعب و حوزه گاوشان 10 ميليون متر مكعب مي باشد. در حال حاضر با وجود 6.8 ميليارد متر مكعب نزولات آسماني استان تنها450 ميليون متر مكعب از آبهاي سطحي بهره برداري مي گردد و این در حالی است که آب برداشتي از مخازن آبهاي زير زميني (چاه، چشمه و قنات) در حال حاضر 2880 ميليون متر مكعب در سال است. كه از اين مقدار 2118 ميليون متر مكعب مربوط به برداشت از چاه ها است و این حجم برداشت از منابع زیر زمینی باعث شده تا سالانه حدود 1تا 1.5 متر افت سطح آبهاي زير زميني را در استان شاهد باشیم طبیعی است با وجود نزولات با پراكنش نا مناسب و روند خشكسالي هاي چند ساله اخير اين بحران تشديد گرديده و روز به روز در حال افزایش است. و لذا لازم است عمليات آبخيزداري و آبي خاكي سرعت در گسترده وسيعي از استان اجرا شود. خشکسالی خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که سالانه میلیون ها دلار خسارت به جوامع کشاورزی در سراسر دنیا وارد می کند. بر اساس گزارش سازمان مدیریت عمران فدرال امریکا)FEMA( خشکسالی هایی که تقریباً هر سال در بخش هایی از کشور و ایالات متحده اتفاق می افتد 6-8 ميليارد دلار خسارت در طول یک خشکسالی متوسط به بار می آورد )FEMA-1995(. خشکسالی یک مشکل جهانی است که بر بخشهای وسیعی از دنیا شامل کشورهای فقیر و ثروتمند، همچنین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اثر می گذارد. درجه مخرب بودن و اثرات منفی خشکسالی به طور معنی داری از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. بیشترین درجه خسارت در کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا ثبت شده است چونکه هیچ گونه برنامه آمادگی در مقابل خشکسالی وجود ندارد. اثرات خشكسالي اثرات خشکسالی به درجه آمادگی جامعه و دولت ها بر اساس استفاده آنها از اطلاعات تاریخی خصوصیات خشکسالی های منطقه ای دارد. اولين بخشي كه از خشكسالي آسيب مي بيند پوشش گياهي است .اثرات خشکسالی روی سلامت پوشش گیاهی از کوچک شدن اندازه گیاه و کم شدن قدرت آن تا مرگ واقعی گیاهان تغییر کند Alberton(1957) Coupland (1958)

شناسنامه آبخیزداری استان همدان

 

Tags

ارسال نظر

  • عکس خوانده نمی شود

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !