خبر : بازدید معاونان سازمان از حوزه الگویی مدیریت جامع

  • ارسال شده در تاریخ : تاریخ : 30-05-1395, 11:07
  • توسط: نویسنده: همدان
  • نظرات : نظرات: 0
  • بازدید : بازدید: 1 152
  • موضوع: موضوع: خبر

دكترگرشاسبي معاون آبخيزداري،امور مراتع وبيابان،مهندس عقيقي مديركل دفترآبخيزداري وحفاظت خاك سازمان جنگلها،مراتع وآبخيزداري كشور وكارشناسان اين دفتربهمراه فرماندار شهرستان نهاوند و مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ازحوزه الگویی مدیریت جامع استان همدان (حوزه فارسبان –شهرستان نهاوند)و پروژه خيرین آبخيزداري درروستاي عشاق شهرستان ملايربازديد كردند. هدف ازاین بازدید پیگیری گامهای اجرایی طرح مديريت...

ادامــه مطلـب